COMUNITATS

Gestionar, conservar i rendibilitzar els béns

Prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la Comunitat.

Conservar i millorar la propietat

Gestionar el manteniment de la comunitat en previsió de problemes, cercant la seva millora constantment.
Controlar l’execució de les obres de conservació i reparació.
Preparar els comptes anuals de l’exercici precedent i el pressupost.
Executar els acords de la junta i fer els cobraments i els pagaments que corresponguin.

Mitjançar

Entre la comunitat de propietaris i proveïdors o reparadors. Cercar un servei òptim sense rebaixar la qualitat i al millor preu.

Aplicar la legislació

Interpretar i aplicar la legislació vigent i vetllar perquè els propietaris compleixin les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.

Resoldre conflictes

Els 15 anys que ens avalen com a Administradors ens han permès saber buscar solucions a tot tipus de conflictes que es generen a la comunitat de manera ràpida i eficaç.

Representar

A la comunitat de propietaris en tots els casos que professionalment ens correspongui.

Atenció directa i personalitzada les 24 hores

Estem encantats de poder atendre’ls en persona a les oficines o per telèfon o e-mail.
Proporcionem el nostre número de telèfon mòbil al President per a que pugui comunicarnos emergències fora de l’horari laboral inclosos festius.

Sol·licitar un pressupost (que puguin omplir les dades)


Protecció de dades
El responsable del tractament és NISTRA FINQUES SL. La finalitat de la recollida de dades és la de poder atendre les seves qüestions, sense cedir les seves dades a tercers. Té dret a saber quina informació tenim sobre vostè, corregir-la o eliminar-la tal com s'explica en la nostra Política de Privacitat .