COMUNITATS

Gestionar, conservar i rendibilitzar els béns

Prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la Comunitat.

Conservar i millorar la propietat

Gestionar el manteniment de la comunitat en previsió de problemes, cercant la seva millora constantment.
Controlar l’execució de les obres de conservació i reparació.
Preparar els comptes anuals de l’exercici precedent i el pressupost.
Executar els acords de la junta i fer els cobraments i els pagaments que corresponguin.

Mitjançar

Entre la comunitat de propietaris i proveïdors o reparadors. Cercar un servei òptim sense rebaixar la qualitat i al millor preu.

Aplicar la legislació

Interpretar i aplicar la legislació vigent i vetllar perquè els propietaris compleixin les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.

Resoldre conflictes

Els 15 anys que ens avalen com a Administradors ens han permès saber buscar solucions a tot tipus de conflictes que es generen a la comunitat de manera ràpida i eficaç.

Representar

A la comunitat de propietaris en tots els casos que professionalment ens correspongui.

Atenció directa i personalitzada les 24 hores

Estem encantats de poder atendre’ls en persona a les oficines o per telèfon o e-mail.
Proporcionem el nostre número de telèfon mòbil al President per a que pugui comunicarnos emergències fora de l’horari laboral inclosos festius.

Sol·licitar un pressupost (que puguin omplir les dades)